Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Trileptal - Cat. II

Afdrukken

    Eerste week niet rijden. Bij epilepsie geldt tevens hoofdstuk 7.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000, zie www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Oxcarbazepine
Medicijngroep
Anti-epileptica

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).