Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Fluoxetine - Cat. I

Afdrukken

    Tot en met 20 mg 1x per dag: niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij een dosering hoger dan 20 mg kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Fluoxetine

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰).