Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Aerius - Cat. I

Advies

    Tot en met 5 mg per dag: niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij meer dan 5 mg per dag kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Desloratadine t/m 5 mg
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.