Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Nedeltran - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden. Incidenteel gebruik: t/m 24 uur na inname niet autorijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij antihistaminica zie hoofdstuk 10.9 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Alimemazine
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.