Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Biltricide - Cat. II

Advies

    Dagelijks gebruik: eerste paar dagen niet rijden.
    Incidenteel gebruik: niet rijden tot 24 uur na inname.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Praziquantel
Medicijngroep
Overig

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.