Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Xyrem - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: eerste twee weken niet rijden.

    Na twee weken: t/m 6 uur na inname niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij narcolepsie (slaapziekte) zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

    Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Hieronder valt ook medisch gebruik van hydroxyboterzuur. Zie Rijksoverheid.nl/medicijnenverkeer voor de werkwijze in de praktijk.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 26-11-2021

Werkzame stof
Hydroxyboterzuur
Medicijngroep
Overig

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).