Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Nalorex - Cat. II

Advies

    De eerste paar dagen niet rijden.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Naltrexon
Medicijngroep
Ontwenningsmiddelen

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.