Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Nardil - Cat. II

Afdrukken

    Eerste week niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie ziehoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. 

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Fenelzine

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).