Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Seroxat - Cat. I

Advies

    Tot en met 20 mg 1x per dag: niet rijden zolang bijwerkingen optreden. Bij een dosering van meer dan 20 mg kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie gelden hoofdstuk 8.3 en 10.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Paroxetine

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.