Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Zopiclon - Cat. III → I

Advies

    Tot en met 7,5 mg per dag: t/m 16 uur na inname niet rijden.
    Meer dan 7,5 mg per dag: 24 uur na inname niet rijden.

    Bij geneesmiddelen die na meer dan 10 uur per etmaal pas rijveilig zijn, verstrekt het CBR geen rijbewijs.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden.Bij benzodiazepinen zie hoofdstuk 10.5 en bij slaapstoornissen hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Zopiclon
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III → I

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker. Kijk in het advies hierboven na hoeveel uur na inname dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat, of na hoeveel dagen na starten dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat. Daarna mag je weer rijden, mits je geen rijgevaarlijke bijwerkingen ervaart.