Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Midazolam - Cat. III → I

Advies

    Tot en met 15 mg oraal: dagelijks en incidenteel gebruik: t/m 8 uur na inname niet rijden;
    meer dan 15 mg oraal: dagelijks gebruik: niet rijden;
    incidenteel gebruik: t/m 24 uur na inname niet autorijden.

     

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden.Bij benzodiazepinen geldt hoofdstuk 10.5 en bij slaapstoornissen hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Midazolam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III → I

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker. Kijk in het advies hierboven na hoeveel uur na inname dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat, of na hoeveel dagen na starten dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat. Daarna mag je weer rijden, mits je geen rijgevaarlijke bijwerkingen ervaart.