Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Flunitrazepam - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    Incidenteel gebruik: t/m 72 uur na inname niet rijden.

    Bij een dosering hoger dan 20 mg kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij benzodiazepinen zie hoofdstuk 10.5 en bij slaapstoornissen hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Flunitrazepam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.