Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Truxal - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij antipsychotica zie hoofdstuk 8.2 en 10.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Chloorprotixeen
Medicijngroep
Antipsychotica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.