Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Chloorpromazine - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.
    Gebruik t/m 5 dagen: na laatste inname het aantal dagen dat het middel gebruikt is niet rijden.
    Eenmalig gebruik: 24 uur niet rijden.

    Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 05-10-2022

Werkzame stof
Chloorpromazine
Medicijngroep
Maagdarmmiddelen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).