Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Mysoline - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden tot 1 jaar na start van de therapie.

    Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs tot 1 jaar na start van de therapie.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij epilepsie zie hoofdstuk 7.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 01-03-2022

Werkzame stof
Primidon
Medicijngroep
Anti-epileptica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).