Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Pethidine - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: eerste twee weken niet rijden.
    Incidenteel gebruik: eerste 24 uur niet rijden.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Pethidine
Medicijngroep
Opioïden

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).