Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Ultiva - Cat. III

Advies

    Eerste 24 uur niet rijden.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Remifentanil
Medicijngroep
Opioïden

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.