Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Selokeen - Cat. I

Advies

    Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Dit geldt voor de normale therapeutische dosering bij de hoofdindicatie. Bij een hogere dosering of bij een combinatie met andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden en in combinatie met alcohol, kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij hoge bloeddruk gelden hoofdstuk 5.3 en 10.10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Metoprolol
Medicijngroep
Antihypertensiva

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.