Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Clonidine - Cat. II

Afdrukken

    De eerste paar dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij hoge bloeddruk zie hoofdstuk 5.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000 en bij ADHD zie hoofdstuk 8.10. Zie ook www.cbr.nl. 

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Clonidine
Medicijngroep
Antihypertensiva

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).