Disclaimer

Deze website is bedoeld voor beroepsbeoefenaren en patiënten die meer willen weten over de invloed van medicijnen op het rijgedrag. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft deze website ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De informatie op deze site is tot stand gekomen met medewerking van de KNMP. De adviezen worden regelmatig geactualiseerd. Het IVM heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het inrichten van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen.